Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №309 ДМР "Зернятко"
Звіт керівника

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА КЗДО № 309 ДМР за 2023 р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.05.2005р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно -технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» та з метою інформування про діяльність навчального закладу у 2022 - 2023 н. р.

Відповідно до Положення про заклад дошкільної освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021р. № 86) керівник дитячої установи звітується про свою діяльність на загальних зборах трудового колективу за участю батьківського комітету дошкільного закладу.

Провідним мотивом діяльності дошкільного закладу в 2022 - 2023 н. р. став пошук осмислених орієнтирів та конкретних освітніх форм, які допомогли КЗДО № 309 реально здійснювати свою діяльність в умовах воєнного стану.

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України « Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», основами законодавства України про охорону здоровя, Положенням про заклад дошкільної освіти , іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Комунальний заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) № 309 Дніпровської міської ради загально-розвиваючого типу виховує дітей віком від 2-х років.

В КЗДО № 309 дистанційно працює 12 вікових груп із списком у 255 дітей (проектна потужність 260 дітей). Групи комплектуються за віковими ознаками.

Дошкільний заклад на 100% укомплектований педагогічними кадрами і МОП.

В закладі створені належні умови для освітньо - виховної роботи в умовах воєнного стану як вихованців так і працівників.

Виходячи з завдань освітньої, методичної роботи, з метою ефективного впровадження програми «Дитина в дошкільні роки», враховуючи досягнення і перспективи розвитку дошкільного закладу , зусилля колективу на навчальний 2022-2023 роки було спрямовано на вирішення таких завдань:

  1. Розвивати основи патріотичної свідомості дошкільників з високими морально-духовними якостями, навичками культури спілкування,знаннями про українську культуру та звичаї,як важливими чинниками національно-патріотичного виховання.

  2. Сприяти удосконаленню культури українського мовлення між учасниками освітнього процесу як основи формування національно-патріотичних почуттів.

  3. Продовжити формувати фізично розвинену особистість дитини,виховувати свідоме ставлення до здорового способу життя.

  4. Приділяти увагу стабілізуванню психічного стану дітей та батьків.

Для реалізації завдань створені належні умови: приміщення забезпечені обов’язковим обладнанням, навчально - наочними посібниками, іграшками у відповідності до навчальних програм згідно «Примірного переліку ігрового та навчально - дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2017р. № 1633). Особлива увага зверталась на доцільне та раціональне розпланування площ приміщень, безпеку обладнання та інвентарю, їхній добір, розміщення , естетичне оформлення.

В групах дітей раннього та дошкільного віку ігровий матеріал розміщується в розгорнутому вигляді, що спонукає дітей до дій з ним, до створення сюжетів.

В ЗДО створені належні умови для педагогів щодо успішного розв’язання завдань розвитку, навчання і виховання дітей. Педагогічний колектив працював за комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки».

Для реалізації завдань змісту програми в методичному кабінеті закладу з метою підвищення методичного, освітнього, теоретичного рівня педагогів та фахової підготовки, придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, фахові періодичні видання, які шляхом самоосвіти, педагоги опрацьовували упродовж навчального року; сформований каталог педагогічного досвіду та інноваційних технологій, поповнено книжковий фонд кабінету, що дає можливість педагогам ознайомитися з сучасними наробками та використовувати їх в роботі з дітьми.

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Річний план навчально-виховної роботи сформований на державному рівні, який забезпечує компетентність дитини згідно з вимогами Державного стандарту дошкільної освіти в Україні, відповідає статуту дошкільного закладу з урахуванням особливостей мікрорайону, запитів батьків, індивідуальних потреб дитини. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного закладу, заходи щодо упровадження інноваційних технологій у навчальний процес. Освітня діяльність ЗДО здійснюється на основі плану роботи на навчальний рік і літній період, що схвалюється педагогічною радою.

Річний план роботи, індивідуальні плани роботи педагогів та звіти про виконану роботу, розклад організованої життєдіяльності дітей розроблені відповідно до умов воєнного стану. Усі педагоги закладу пройшли навчання в освітній толоці в рамках проєкту мовного клубу «Дошкілля Education weeks» при «Освітній траєкторії». Дистанційне навчання проводиться через освітню платформу Google Classroom, соціальні мережі Facebook, You Tube, месенджери Viber, Telegram. Використовуються асинхронне та синхронне навчання згідно з розкладом організованої діяльності. На сторінці Facebook в групах «Зернятко» та SMART-освіта батьки мають змогу знайти інформацію про діяльність дошкільного закладу в умовах воєнного стану та корисні посилання. Здійснюється постійний контроль за організацією дистанційного навчання: складанням планів, звітів про виконану роботу, зворотнім зв’язком з батьками (відеоматеріали, фото- та відеозвіти). До освітнього процесу залучено і дітей, які перебувають за кордоном (близько 30-ти дітей).

Медична робота проводиться згідно річного плану, на сьогодні медичне забезпечення дошкільного закладу здійснює одна медична сестра старша.

Робота психологічної служби направлена на зберігання психологічного здоровя дошкільнят в умовах воєнного стану. Через різні форми та види роботи з батьками на основі партнерських стосунків педагоги надавали кваліфіковану допомогу батькам у вихованні дитини та роз’ясненні педагогічних проблем. важливим завданням для ЗДО цьогоріч є: розширення форм співпраці з родинами, створення відкритих груп у соціальних мережах, надання інформаційно-освітніх послуг, рекомендацій, організація зворотнього зв’язку з батьками, психологічна підтримка сімей, індивідуальне консультування.

Створюючи інформаційно - просвітницький простір для батьків та інших членів родини, які беруть участь у вихованні дитини, заклад сформував у педагогів і батьків позитивне ставлення до співпраці.

Також важливим завданням для ЗДО цього річ (воєнний стан) є: розширення інноваційних форм співпраці з родинами, прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу через роботу веб - сайту, створення відкритих груп у соціальних мережах Facebook, Viber

Дошкільний заклад практикує активні форми взаємодії з батьками.

Електронна реєстрація дитини для зарахування в заклад дошкільної освіти дала змогу батькам скористатися соціальними пільгами та відстежувати влаштування дитини в установу.

На офіційному сайті дошкільного закладу батьки мають змогу знайти інформацію про напрями діяльності дошкільного закладу: зміст, форми і методи освітньо - виховної роботи, господарську та фінансову діяльність закладу, при необхідності внести свої пропозиції, рекомендації.

Створюючи інформаційно - просвітницький простір для батьків та інших членів родини, які беруть участь у вихованні дитини, дошкільний заклад сформував у педагогів і батьків позитивне ставлення до співпраці.

Згідно з Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці та техніки безпеки. Наказом по КЗДО затверджені інструкції з організації безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та всіх учасників навчально-виховного процесу. Робота щодо забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу серед учасників навчально-виховного процесу здійснюється згідно з нормативно правовою базою та заходами безпеки праці.