Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №309" "Зернятко"
Звіт керівника

Звіт завідувача
комунального закладу освіти
«Дошкільний начальний заклад (ясла-садок) №309» за 2019/20 н. р.

 

Дошкільний навчальний заклад № 309 (ясла-садок) “Зернятко” загально-розвиваючого типу діє з 23 лютого 1990 р. та виховує дітей від 2 до 6 років.

В дошкільному навчальному закладі працює 14 груп зі списочним складом 360 дітей (76 – ранній вік, 284 – дошкільний), проектна потужність – 260 дітей. На сьогодні фактично відвідують 240 дітей. Випустили до шкільних навчальних закладів 119 дітей: з них 35% мають високий рівень розвитку, 35% - достатній, 30% - середній.

Дошкільний навчальний заклад працює 10,5 годин, чергова група 12 годин.

Дошкільний навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, власним Статутом, іншими нормативно-правовими актами.

       Відповідно до власного Статуту сформований річний План навчально-виховної роботи, який складений на навчальний рік з 01.09.2019 р. до 31.05.2020 р., а також планом роботи на оздоровчий період. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з управлінням освіти Департамента гуманітарної політики. Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня та Листів МОН України «Про гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах» від 02.06.2018 р., «Щодо організації діяльності закладів освіти у 2019/2020 н.р.» від 02.07.2019 р. При цьому освітній процес базується на поєднанні різних видів занять. На початок навчального року затверджений розклад занять, графіки роботи спеціалістів.

Освітній процес ґрунтується на основі  програми «Дитина в дошкільні роки». Плани навчально-вихованої роботи ведуться поквартально.

Учасниками навчально-виховного процесу ДНЗ є діти, педагогічні працівники, молодший обслуговуючий персонал, батьки. Навчання та розвиток дітей в закладі забезпечували 57 працівників, серед яких:

                   1-методист

                   1-  інструктор з фізкультури

                   2-  музичних керівника

                   1- пр. психолог

              1 - медсестра

             26 -  вихователів

             25 - працівників обслуговуючого персоналу.

            Проблема формування здоров’я і здорового способу життя є основним завданням всього колективу закладу, дошкільний заклад як і минулі декілька років є опорним в Чечелівському районі з фізичного напрямку.

         Матеріально - технічне оснащення та обладнання 10 дошкільних та 4 груп раннього віку, фізичної та музичної кімнат, басейну, кабінетів психолога і логопеда забезпечено згідно з примірним переліком ігрового та навчально - дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти», затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 №1633. При створенні безпечних умов керувались листом МОН України від 14.02.2019 №1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти». Дошкільний навчальний заклад має необхідні умови для вирішення загально - освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів.

         Річним планом регламентується організація методичної роботи ДНЗ.

Найголовнішим у методичній роботі в ДНЗ є надання реальної, діючої допомоги педагогам у розвитку майстерності, поєднання професійних знань, навичок і умінь, необхідних для сучасного педагога.

Методична робота в ДНЗ має безперервний, постійний, повсякденний характер. Це дозволяє в найтісніший спосіб поєднати зміст, характер методичної роботи з проблемами, ходом і результатами реального навчально-виховного процесу, змінами в якості знань, умінь і навичок вихованців. Методична служба має можливість глибоко, протягом тривалого часу вивчати діяльність і особистісні якості конкретних педагогів, виявляти недоліки в педагогічній діяльності.

 

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується системою підвищення кваліфікації кадрів при КЗВО «ДАНО». На сьогодні в повному обсязі виконаний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Атестацію пройшли: Атоян С.І., завідувач, Барзіон Т.О. (гр. №2), Астапова М.В. (гр. №3), Кремена О.П. (гр. №4).

        Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних. Вихователі користуються сучасними розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, періодичними педагогічними виданнями: «Практика управління», «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Вихователь – методист дошкільного закладу», «Музичний керівник».

        Результати роботи розглядаються на педрадах, виробничих нарадах, раді ДНЗ та на педгодинах.

        Організація харчування з 05.03.2018 р . здійснюється за аутсорсингом ТОВ «Продрезерв 5» на підставі наказу Департамента гуманітарної політики ДМР. Використовується тендерне двотижневе меню. Продукти завозяться централізовано за наявності сертифікатів та ветеринарних довідок. Оплата за харчування в групах раннього віку - 33 грн. 01 коп. (за рахунок батьків -13 грн. 53 коп.), в групах дошкільного віку - 53 грн. 20 коп. (за рахунок батьків -21 грн. 81 коп.). Харчування дітей пільгових категорій (потерпілі від ЧАЄС, малозабезпечені, багатодітні, учасники АТО, переселенці та інваліди) здійснюється на підставі довідок та нараховується оплата відповідно до пільг.

         Харчоблок забезпечений всім необхідним електрообладнанням. Видача готових страв на групи здійснюється відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснюється контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотриманням технології приготування їжі.

Медична робота проводиться згідно річного плану, Велика увага приділяється оздоровленню дітей, фізичному вихованню, санітарно-освітній роботі з батьками та працівниками ДНЗ. Ведеться чіткий облік захворюваності дітей по групах та по закладу. Середнє відвідування за минулий навчальний рік: І місце – ясла гр. №11, молодша – гр. №8, середня – гр. №3, старша – гр. №2. В дошкільному закладі є журнал профілактичних щеплень, ведеться журнал обліку інфекційних захворювань, журнал санітарно-освітньої роботи, журнал огляду працівників харчоблоку. Враховуючи епідемічний стан у країні, проводилась робота щодо заохочення всіх учасників освітнього процесу до дотримання гігієнічних навичок, соціальної дистанції у приміщенні та на території закладу з метою забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів.

        Згідно з Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці та техніки безпеки. Наказом по ДНЗ затверджені інструкції з організації безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників навчально-виховного процесу. Робота щодо забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників педагогічного процесу здійснюється згідно з нормативно-правовою базою та заходами безпеки праці. Двічі на рік проводяться «Тижні безпеки».

Виходячи з завдань освітньої, методичної роботи, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2020/21 навчальний рік.

 

Пріоритетні завдання педагогічного колективу

на 2020/21 навчальний рік

  1. Створити розвивальний життєвий простір, найсприятливіший для гарантійного і різнобічного розвитку, системного виховання і навчання дітей дошкільного віку.
  2. Продовжити роботу над підвищенням мотивації педагогів до формування успішної соціалізації дитини, розвитку в неї соціальних потреб, вмінь та навичок.
  3. Оновити роботу щодо педагогічного партнерства, перейти на якісно новий рівень взаємодії між учасниками освітнього процесу (дитина, педагог, батьки).

Успішне рішення завдань, поставлених перед колективом дошкільного навчального закладу на поточний 2020 - 2021 рік можливо лише завдяки співпраці всього педагогічного колективу та батьків.

Дякуємо за співпрацю, розуміння та допомогу!