Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №309 ДМР "Зернятко"
Фінансова діяльність

Наказ

від 11 жовтня 2023 р. № 50-од

 

Про дотримання чинного законо­давства

щодо отримання, вико­ристання та обліку

благодійних (добровільних) внесків

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Бюджетного кодексу України, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 19.06.2019 № 65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради», на виконання наказу управління освіти ДГП ДМР від 11.09.23 р. № 10 «Про дотримання чинного законо­давства щодо отримання, вико­ристання та обліку благодійних (добровільних) внесків», з метою запровадження колегіальної етики управлінської діяльності, забезпечення прозорості використання коштів у ЗДО

НАКАЗУЮ:

 

 1. Забезпечити неухильне дотримання всіма учасниками освітнього процесу чинного законодавства України щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків (далі - благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів.

 2. Не допускати заміну благодійними внесками сплати за надання закладами та установами освітніх платних послуг за переліками, визначеними у встановленому порядку.

 3. Забезпечити ведення обліку товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету міністрів України від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт» (зі змінами).

 4. Тримати на постійному контролі достовірність інформації про діяльність закладу освіти на сформованих відкритих й загальнодоступних ресурсах (офіційному вебсайті у розділі «Фінансова діяльність»):

 • кошторисів та фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством;

 • інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;

 • документів відкритого доступу за переліком, визначеним статтею ЗО Закону України «Про освіту», не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.

  1. Забезпечити систематичне оприлюднення та оновлення інформації (п. 4 цього наказу).

  2. Сприяти здійсненню учасниками освітнього процесу громадського нагляду (контролю) за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти, залученням і використанням коштів закладу освіти, виконанням кошторису та/або бюджету закладу освіти.

  3. Забезпечити персональне звітування про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу освіти на загальних зборах (конференції) та забезпечити відкритий доступ до цієї інформації на офіційному вебсайті закладу.

  4. Забезпечити розміщення в закладі освіти та оприлюднення на офіційному вебсайті закладу інформації про час і місце проведення загальних зборів (п. 7 цього наказу).

  5. Забезпечити інформування управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про рішення загальних зборів (п. 3.4. цього наказу).

 1. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор КЗДО №309                 Світлана АТОЯН

 

 

 

Загальні збори (звіт керівника) відбудуться 12.06.2024 р.