Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №309" "Зернятко"
Фінансова діяльність


 

НАКАЗ 

від 30 серпня 2019 р.                                    № 46                  

Про дотримання чинного законодав­ства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровіль­них) внесків

від юридичних та фізичних осіб

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Бюджетного кодексу України, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (зі змінами), Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178, рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 № 22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», від 19.06.2019 № 65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради», на виконання наказу Управління освіти Департаменту гуманітарної політики ДМР від 23.08.2019 р. №33, з метою попередження зловживань службовим становищем керівниками і працівниками закладів освіти та установ, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів загальної середньої та дошкільної освіти, установ, підпорядкованих управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,

НАКАЗУЮ:

1.      Забезпечити неухильне дотримання всіма учасниками освітнього процесу чинного законодавства України щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

2.      Тримати на постійному контролі достовірність інформації про діяльність закладу освіти на сформованих відкритих й загальнодоступних ресурсах (офіційному вебсайті закладу освіти у розділі «Фінансова діяльність»):

-  кошторисів та фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством;

-  інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;

-  документів відкритого доступу за переліком, визначеним ст. ЗО Закону України «Про освіту», не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.

Діловоду:

2.1.Забезпечити систематичне оприлюднення та оновлення інформації (п. 2 цього наказу).

3.      Забезпечити звітування перед колективом закладу освіти, батьківською громадськістю про виділення бюджетного фінансування і залучення додаткових джерел фінансування закладу освіти та їх раціональне використання.

Не рідше одного разу на півріччя

4.      Організувати формування учасниками освітнього процесу спільних підходів до співфінансування закладу освіти на безготівковій основі, створення благодійних фондів відповідно до чинного законодавства, залучення коштів, матеріальних цінностей, дарунків та грантів на розвиток закладу освіти на спеціальний рахунок закладу освіти.

5.      Сприяти здійсненню учасниками освітнього процесу громадського нагляду (контролю) за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти, залученням і використанням коштів закладу освіти, виконанням кошторису закладу освіти.

6.      Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач КЗО «ДНЗ № 309» ДМР                       С.І.Атоян